knihovnablansko.cz
Novoroční koncert
Pěvecký sbor blanenského gymnázia pod vedením Mgr. Vladimíra Šenkýře s doprovodem skupiny Antiperle. Zazní skladby s vánoční tematikou a české i zahraniční populární melodie. Záštitu nad koncertem …