knihovnablansko.cz
Knihovní řád prošel úpravami
Od 2. ledna 2019 vstoupí v platnost nový knihovní řád. Úpravami prošly i některé jeho přílohy. V nové verzi knihovního řádu přibylo několik drobností. Jedná se hlavně o přesnější specifikaci článku…