klimaspaja.sk
Vydali sme novú príručku Klíma nás spája - Klíma nás spája
Príručka s podtitulom “Lokálne adaptačné opatrenia – príklady z praxe” prináša stručné zhrnutie základných lokálnych adaptačných prvkov na zmenu klímy pre obce a príklady z prvého ročníka projektu “Klíma nás spája” z 10 zapojených škôl. Stiahnuť si ju môžete tu.