klimaspaja.sk
Klimatické kurzy a webináre pre obce - Klíma nás spája
Obce zapojené do projektu Klíma nás spája pre obce, ktorý financuje spoločnosť dm drogerie markt, absolvujú v priebehu januára a februára trojdňový kurz v priestoroch Vzdelávacieho centra Zaježová a webináre týkajúce sa prípravy na tento kurz. Na kurze vedenom lektormi...