klimaspaja.sk
Dažďové záhrady na školách rozkvitli - Klíma nás spája
Sucho a horúčavy vystriedané prívalovými dažďami už ZŠ v Semerove, ZŠ J. A. Komenského v Revúcej a ani ZŠ s MŠ M. Hamuljaka v Oravskej Jasenici neprekvapia. Vybudovali si tu v rámci projektu Klíma nás spája dažďové vsakovacie záhrady, ktoré...