kitapcafe.com
Sosyolog, İdeolog ve Bir Teorisyen: Ziya Gökalp | Kitap Cafe
Gerek Türk sosyoloji tarihinde gerekse Türk düşünce tarihinde kilit bir isim olan Ziya Gökalp’i Sosyolojizm ekolü içerisinde değerlendirebilmek mühimdir. Ancak bu değerlendirme Gökalp’in düşünce süreçlerinde farklılıklar yaşaması ve bunları eserlerinde yansıtması gereği ile ve Türk düşünce tarihinin köklü değişimler içermesi sebebiyle de değerlendirmelere hep muğlak ve eksik bir alan sağlamaktadır. Önceliğimiz Gökalp’in içtimai düşüncelerini değerlendirirken …