kitapcafe.com
Modernleşen Türkiye’nin Tarihi | Kitap Cafe
Zürcher, Leiden Üniversitesi’nde Türkiye Etütleri Bölümü başkanıdır ve öğretim üyesi olarak da görev yapmaktadır. Kitabında Türkiye’deki modernleşme sorunsalını bütün boyutlarıyla ve sade bir anlatımla ele alıyor. 1800’lerden bu yana Türkiye tarihini özgün bir modernleşme süreci olarak gören Zürcherbizlere oldukça farklı bir tarih okuması sunuyor. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş şekliyle 2015 ve 2016 yılına dek(ön söz …