kitapcafe.com
Edebiyatta Şeytan | Kitap Cafe
İblis’in İslâmiyet’te ne olduğu ile ilgili pek çok görüş vardır. İblis’in hakkında Kuran’da birçok ayet mevcuttur. Özellikle şu üç görüş üzerinde durulur; 1) İblis, bir melek idi. Bu görüşte meleklerin cin adlı cenneti koruyan bir kabîlesine mensup olduğu görüşü hâkimdir. Melekler ve cinler gözükmez. Bu yüzden melekler de, cinler sınıfına dâhildir. “O, cinlerdendi.” denilmiştir. 2) …