khwajagharibnawaz.org
Gyarmee Sharif – Muharram 1440 Hijri – September 2018
Gyarmee sharif this month is on 11th Muharram 1440 Hijri