khaosocial.net
“พันล้านก็ไม่ขาย” ผอ. หญิงแกร่ง ผู้ไม่ยอมขายที่โรงเรียน เพราะเห็นอนาคตเด็กสำคัญกว่า
เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าตื้นตันใจเป็นอย่างมากสำหรับโรงเรียนเล็กๆอย่าง โรงเรียน วรรณวิทย์ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นจากความเมตตาและความหวังที่จะได้เห็นอนาคตท้องของเด็กๆเจริญเติบโตท่ามกลางเมืองหลว…