khanacademy.nl
Positieve effecten Khan Academy ook in NL aangetoond! - Khan Academy NL
Caspar Bontenbal heeft via onderzoek het effect aangetoond van Khan Academy Wiskunde bij vmbo2 leerlingen: Uit de resultaten van zijn onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van algebraïsche expertise bij de onderzoekgroep groter is dan die van de controlegroep. De leerlingen … Continue reading →