ketoan.biz
Kế Toán - Thuế: Thông Tin Tài Chính: Chính sách thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Chuyển đổi từ DNTN sang công ty TNHH có phải quyết toán thuế? Những trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không phải quyết toán thuế.