kensnellman.net
Åbo Akademis Studentkår
Åbo Akademis Studentkår Åbo Akademis Studentkår, kort ÅAS (och tidigare även Kåren), behövde förnya sin grafiska profil. En av orsakerna var viljan att etablera ÅAS som förkortning, framom det Åbocentriska Kåren (i och med att ÅAS kårhus i Åbo också heter Kåren, medan ÅAS kårhus i Vasa heter Havtornen). Den tidigare logon, en år 2009 moderniserad