kensnellman.net
ÅAS 100
En hundraårig studentkår Åbo Akademis Studentkår grundades år 1919 för att ena studenterna vid Åbo Akademi. Hundra år senare mår studentkåren fortfarande bra, och är en enande kraft för studentgemenskapen. En jubileumslogotyp tar form Jag fick det ärofyllda uppdraget att designa logotypen för 100-årsjubiléet. Men var börjar man? Det finns så många