kennethkwok.me
雙十一 | 郭嘉俊 | 個人日日誌 | Kenneth Kwok
每年到咗十一月十一日,俗稱雙十一嘅光棍節,變成大家瘋狂係網上面買嘢嘅日子。只不過大家有無諗過瘋狂嘅消費嘅背後,究竟我哋浪費緊幾多地球嘅資源?一件好細嘅貨件就已經要用好多資源去包裝,再加上運輸過程所用嘅資源等等,其實整個雙十一對環境所造成嘅破壞係無法用經濟效益嚟衡量。當然好多人都只係會諗買平嘢,而好多時忽略。。。