kennethkwok.me
廣東化 | 郭嘉俊 | 個人日日誌 | Kenneth Kwok
雖然我中文真係唔叻,莫講話乜嘢係唐詩宋詞,有好多中國歷史我都唔係好熟。當然而家係中國都係講普通話同寫簡體字,只不過好多時啲人就忘記繁體字先至有原本個字嘅意思,而中國係有好多唔同嘅地方語言。而廣東話其實係好多嘅唐詩宋詞入面都可以搵到!或者我哋日日講廣東話就真係唔覺,但係如果將啲詩詞用普通話講又真係講唔通。