kennethkwok.me
好簡單 | 郭嘉俊 | 個人日日誌 | Kenneth Kwok
有時做嘢真係好怕啲公司係有壓價唔係又壓價。其實佢哋真係知唔知乜嘢係專業服務?當然你可以搵到比我更平嘅公司去做同樣嘅工作。老實講,我過去五年都無加過價,反而好多公司次次見面都只會不斷同我講無錢。如果要揸頸就命,辛苦自己,辛苦員工,其實真係無必要。有時有啲位真係要堅守,唔係就會得吋進尺。有錢真係唔係大晒的!