kennethkwok.me
「雨。感受」059 | 郭嘉俊 | 個人日日誌 | Kenneth Kwok
「點解」-大學生,除左讀書另外一定要關心社會時事。近年開始都有留意開勞工,土地,基層問題。發覺好多政策根本都只係為有錢人而設,沒錢沒權的星斗市民根本無權發聲。加上政制既種種漏洞,造就呢個不公義既社會。而家唔去改變佢,等幾時呀?