kennethkwok.me
港人生 | 郭嘉俊 | 個人日日誌 | Kenneth Kwok
「少年」— 係香港,未出世就已經要同人爭嚟樣爭個樣!由婦產科醫生,醫院,奶粉,幼稚園,小學,中學,大學,等等。。。都要同人爭。因為香港嚟個環境,父母變成「怪獸家長」,啲細路變成「港孩」。仲要去學幾十萬樣嘢,話唔好輸係起跑線!咁仲有乜嘢童真。個個俾洗腦,方程式化,無晒童真。雖然話生活好咗,時代唔同咗。。。