kazaljka.net
Ovako je nastala čuvena pjesma Odiseja
BEOGRAD–Malo ljudi zana da su pjesme legendarnog voditelja, nedavno preminulog Svete Vukovića objavljene u antologijama poezije za djecu Srbije i Crne Gore. Sa deset pjesama zastupljen je i u…