kasetorganic.com
ปลูกผักบุ้งในโอ่ง ดีอย่างไร - เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง ตามรอยพ่อ
เมื่อผักบุ้งอยู่ในโอ่งและมีความต้องการแสง การปลูกพืชในโอ่ง จึงจำเป็นต้องให้พืชสร้างลำต้นให้สูงพ้นปากโอ่งเพื่อต้องการแสงมาสังเคราะห์อาหารอยู่ตลอดเวลา การตัดลำต้นผักบุ้งให้ต่ำเกือบติดโคน จึงเป็นวิธีที่ทำให้ผักบุ้งแตกยอดใหม่อย่างต่อเนื่อง