kasetorganic.com
เกษตรแฟร์ท่าข้าม งานเกษตรสร้างสุขตำบลท่าข้าม - เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง ตามรอยพ่อ
พฤษภาคมนี้ หลายจังหวัด (หรือเปล่า) มีงานเกษตรแฟร์ 2554 แน่นอนว่า พลาดไม่ได้กับ งานเกษตรสร้างสุขตำบลท่าข้าม และขอเชิญผู้สนใจ เที่ยวงานเกษตรสร้างสุขตำบลท่าข้าม ประจำปี 2554 นี้กันเลย โดยงานนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2554 ณ สถานที่ก่อสร้าง อบต.ท่าข้ามแห่งใหม่ (ศาลาต้นม่วง) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำหนดการ งานเกษตรสร้างสุขตำบลท่าข้าม 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30 น. การประกวดกล้วยน้ำว้าพร้อมบริโภค การประกวดมะพร้าวบริโภคผลอ่อน การประกวดมันสำปะหลังทั้งต้น การประกวดพริกพันธู์เดือยไก่ (ดีปรีชี) การประกวดข้าวพันธุ์พื้นเมือง การประกวดการออกร้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น การประกวดบ้านน่าอยู่ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแข่งขันสานโคละจำปาดะ เวลา 10.45 น. ชมการแข่งขันนกกรงหัวจุกชิง 25 รางวัลใหญ่ เวลา 19.00 น. …