kasetorganic.com
สวนผัก ในบ้านสวน - เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง ตามรอยพ่อ
ใครว่าบ้านจะมี สวนผัก ไม่ได้ หรือใครว่าผักในสวน จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้ ยิ่งบ้านอิฐบ้านปูนที่มีพื้นที่น้อยขนาดเนื้อที่แทบจะยืนยังไม่มี แต่รู้หรือไม่ว่าพื้นที่เท่านี้สามารทำ สวนผัก เป็น สวนครัว ได้ หากมีพื้นที่ คุณก็จะได้ทั้งความประหยัด และปลอดภัย จากสารพิษเจือปน “สวนผัก” เป็นคำจำกัดความที่ทำให้นึกถึงสวนใหญ่ๆ พื้นที่ใหญ่ๆ แต่ในความเป็นจริงก็คือ “สวนที่มีผัก” ไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ใหญ่โตขนาดเป็นแปลงๆ แค่ขนาดพื้นที่แค่ 2-2 เมตร ก็จะได้สวน ที่มีผักปลอดภัยน่ารับประทานไม่แพ้สวนเชิงพาณิชย์ทีเดียว ปัจจุบันนี้ลัทธิบริโภคนิยมที่มีความสะดวกสบายนำหน้า ดูเหมือนจะทำให้ครัวของหลายบ้านมีไมโครเวฟเป็นอุปกรณ์หลักเพื่อใช้ในการอุ่นอาหารเท่านั้น แต่ใช่ว่าเรื่อง วิธีการปลูกผักสวนครัว ไว้ในเขตเคหสถานจะจบลง เพราะขณะที่ใครต่อใครต่างพากันซื้อผักจากตลาดบ้าง รถเร่บ้าง หรือซูเปอร์มาร์เกตบ้าง คนบางกลุ่มกลับมีวิถีชีวิตที่แตกต่างออกไป.. สวนผัก ในบ้าน กลายเป็น สวนครัว นคร ลิมปคุปตถาวร สมาชิกเครือข่ายตลาดสีเขียว เล่าว่าแต่ก่อนเค้าก็ไม่เคยปลูกต้นไม้ พอมาเรียนที่คณะเกษตรกรรมยั่งยืน ม.ธรรมศาสตร์ และได้ไปฝึกงานที่ออสเตรีย ประเทศทำการเกษตรแบบดั้งเดิมคือเกษตรอินทรีย์ถึงร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นประเทศที่มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์มากที่สุดในยุโรป จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้กลับมาปลูกผักสวนครัวในบ้านบ้าง แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นทำให้นคร กลับมาเปลี่ยนแปลงพื้นที่สวนด้านหนึ่งของบ้านให้เป็น พืชสวนครัว ซึ่งกว่าจะกลายเป็นสวนครัวอย่างที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเยี่ยมชมอย่างทุกวันนี้ …