kasetorganic.com
เคล็ดลับการปลูกพริกขี้หนูสวน ให้ลูกดก - ทำเกษตรอินทรีย์ตามรอยพ่อ
แนะวิธีการปลูกพริกขี้หนูสวนให้ลูกดก ปลูกให้รอด ตั้งแต่คัดพันธุ์ การปลูกพริกในกระถาง สำหรับคนมือร้อนปลูกอะไรไม่ขึ้น ส่วนผสมดิน ปุ๋ย แบบไหนเหมาะกับการปลูกพริก