kasetorganic.com
บีทรูท ผักสวนครัวริ้วกินได้ แบบอินทรีย์ ปลูกในไทยก็ทำได้ อร่อยด้วย
บีทรูท ผักในกระถางหลังบ้าน กับการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ หัวบีทรูทมีประโยชน์มากมาย มีสรรพคุณทางยา และเป็นอาหารอร่อยในเมนูผักและสลัดทั้งหลาย