kasetorganic.com
การทำปุ๋ยหมัก จาก โยเกิร์ต และเศษอาหาร เร่งดอก เร่งใบ ได้ผลผลิตดีขึ้น
แนะ การทำปุ๋ยหมัก จาก โยเกิร์ต นมเปรี้ยว เพื่อเร่งดอก เร่งผล เร่งใบ พืชผักผลไม้ ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ วิธีไม่ยุ่งยาก ได้ผลดีมาก ผลผลิตเพิ่มขึ้นทันตาเห็น