kasetorganic.com
วิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เอง - ทำเกษตรอินทรีย์ตามรอยพ่อ
แนะ วิธีทำ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ใช้เอง มีไข่ไก่กับน้ำสะอาด ผงชูรสนิดหน่อย ผสมแล้วหมักทิ้งไว้ ไม่ถึงเดือน ได้น้ำแดง สีสวย ไว้ผสมน้ำ ฉีดบำรุงดินและพืชผัก