kasetorganic.com
เตรียมต้นไม้ มาจัดสวนครัว ผสมสมุนไพร หน้าบ้าน - เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง ตามรอยพ่อ
หลังจากผ่านพื้นวิกฤติน้ำท่วมบ้านมาได้เดือนนี้ก็เข้า 6 เดือนแล้ว 2 เดือนกับการอยู่กับน้ำและหลังจากน้ำลดลง ต้นไม้และสวนครัวของผมก็ตายแทบทั้งหมด เหลือไว้แค่ต้นมะพร้าวและต้นหญ้ารกๆ ให้เห็นประปราย วันนี้กับครึ่งปีที่อยู่กับซากตอไม้ที่ตายแล้ว ลงทุนลงแรงตัดและขุดตอไม้ที่ตายออก ถมดินบ่อปลาเดิม เพื่อปรับเป็นแปลงผักสวนครัวและพื้นที่สำหรับ การปลูกผัก ของตัวเองใหม่ วันนี้ก็พร้อมสำหรับการเริ่มต้นลงมือปลูกต้นไม้ แปลงผักสวนครัว สวนครัว ผสม สมุนไพร เริ่มแรกก่อนอื่น พื้นที่เป็นทุ่งโล่งเนื่องจากต้นไม้และร่มเงาอื่นๆ ถูกโค่นตัดเตียนหมด หลังจากปรับพื้นที่ดินถมใหม่ ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 เดือนให้อยู่ตัว ก็เริ่มนำหน้าดินมาถมปรับพื้นที่อีกรอบ เสร็จแ้ล้วทิ้งไว้ประมาณ 2 อาทิตย์ให้แดดดีๆ ดินแห้งๆ หลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่ม ใช้รำ หรือแกลบ หรือใบก้ามปูโรยคลุมดิน ปักเสา คลุมตาข่ายกันแดด แล้วก็ปลูกต้นไม้ยืนต้นอย่าง มะม่วง มะปราง มะยม ไว้ตามจุดที่ต้องการ โดยเว้นระยะห่างประมาณ 3 เมตร หากปลูกชิดกว่านี้ร่มเงาของไม้ยืนต้นอาจบังแสงอาทิตย์เวลาต้นพวกนี้โตแล้วจะทำให้พื้นไม่โดนแสง สมุนไพรและสานครัวที่เตรียมไว้ปลูกก็อาจไม่ถูกแสง พาลขาดใจตายกันดื้อๆ โดยปลูกในทิศที่มีแสงมาก เช่น ทิศตะวันตก เพราะไม้ยืนต้นส่วนใหญ่จะทนต่อแสงแดดได้ดี และทิศตะวันตกเป็นทิศที่มีแสงแรงกว่าตะวันออก จึงดีและเหมาะกับการปลูกไม้ยืนต้น หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการวางผังและวางระบบการเจริญเติบโตของต้นไม้แล้ว …