kasetorganic.com
งานมหกรรมเกษตรเชียงราย 2554 - เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง ตามรอยพ่อ
เมื่อหลายวันก่อน (10 พฤษภาคม 2554) เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมานั้น ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดการแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมเกษตรเชียงราย วันเกษตรปลอดภัย และอาหารชนเผ่า ปี 2554 โดยมีนายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2554 รวมงาน 7 วัน ณ บริเวณสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย การจัดงานเพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในการผลิตพืชผักผลไม้ของจังหวัดเชียงราย ด้วยการผลิตผลไม้ พืชผักปลอดจากสารพิษ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ยังเป็นการเผยแพร่อาหารชนเผ่าต่าง ๆ เพื่อให้เป็นที่ทราบกันอย่างทั่วถึง สำหรับกิจกรรมของงานในครั้งนี้ หน่วยงานให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จัดประกวดลิ้นจี่ สับปะรด พร้อมจัดจำหน่ายจากสวนโดยตรง จัดประกวดสวนเศรษฐกิจพอเพียงจาก 18 อำเภอ จัดจำหน่ายพันธุ์ไม้ สินค้าโอท็อปชุมชน ผลิตภัณฑ์จากสถาบันเกษตร …