kasetorganic.com
เทศกาลเงาะ - ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ ปี 56 - เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง ตามรอยพ่อ
จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงานของดีเมืองศรีสะเกษแล้ว โดยในงานชื่อว่า “เทศกาลเงาะ – ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 56 จะจัดขึ้นในวันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2556 ที่บริเวณสนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ตลอดจนสร้างชื่อเสียงของเงาะ-ทุเรียน ตลอดจนผลิตผลทางการเกษตร ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ เงาะ – ทุเรียน จ.ศรีสะเกษ เป็นผลิตผลทางการเกษตรมีคุณภาพสูง ด้วยภูมิประเทศที่เป็นภูเขาไฟอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุต่างๆ เหมาะแก่การทำเกษตรโดยเฉพาะเงาะพันธุ์โรงเรียนที่มีลักษณะเด่นคือ ผิวเปลือกแห้ง ไม่ฉ่ำน้ำจนเกินไป เนื้อเงาะมีรสหวาน และทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่มีเนื้อแน่น รสชาติหวานมัน โดยเฉพาะที่บ้านซำตารมย์ อ.กันทรลักษ์ และบ้านซำขี้เหล็ก อ.ขุนหาญ ที่นับเป็นแหล่งผลิตทุเรียนแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้เกษตรกรไม่น้อยกว่าปีละ 340 ล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมมูลค่าผลิตผลชนิดอื่นๆ อาทิ ลำไย ลองกอง มังคุด กระท้อน สะตอ ฝรั่ง และข้าวโพด ที่สามารถทำรายได้เข้าสู่จังหวัดเป็นมูลค่ามหาศาลอีกด้วย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร …