kasetorganic.com
ข้าวไทย ป้องกันเบาหวาน มะเร็ง - เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง ตามรอยพ่อ
นักวิจัยพันธุ์ข้าว เล็งวิจัยต่อยอดข้าวพันธุ์ไรท์เบอร์รี่ และข้าวสินเหล็กเป็นอาหารเสริม ชูจุดขายช่วยรักษาเบาหวานและมะเร็งได้เป็นอย่างดี จากข้อมูลที่พบ นายอภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่าจากการวิจัยข้าวพันธุ์ไรท์เบอร์รี่และข้าวสินเหล็กซึ่งเกิดจากการ ปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวหอมมะลิ 105 และข้าวเจ้าหอมนิลสายพันธุ์ พบว่า มีคุณสมบัติพิเศษโดยจากการนำสารสกัดที่ได้จากข้าว 2 สายพันธุ์มาทดลองในหนูพบว่ามีคุณสมบัติในการรักษาเบาหวานและมะเร็ง สามารถลดการขยายของเซลล์มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ มะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งเต้านม รวมทั้งยังลดน้ำตาลที่เกิดจากการบริโภคข้าว จากดัชนีค่าปกติ 100 เหลือ 55 เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในอนาคตจะมีการพัฒนาข้าวให้กลาย เป็นยารักษาโรคโดยนำข้าวพันธุ์พิเศษมาสกัดเป็นรำข้าวและน้ำมันรำข้าวเพื่อ ให้ได้ยาบำรุงและอาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าข้าวปกติ ซึ่งนายอภิ ชาติกล่าวว่า ประเทศไทยมีงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหลายชิ้นแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ใน สถาบันการศึกษาและยังไม่ขยายผลไปยังหน่วยงานภาครัฐ ขณะที่แนวโน้มการทำการเกษตรได้เปลี่ยนแปลงไปโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ต่อไปประเทศไทยจะต้องปรับตัวตามกระแสโดยผนวกแนวคิดดังกล่าวเข้ากับงานวิจัย เพื่อให้ข้าวมีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจในในอนาคต ข้าวไทยป้องกันโรคเบาหวาน พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของไทยมีมากถึง 2.5 – 3 หมื่นสายพันธุ์แต่มีการนำมาปรับปรุงสายพันธุ์เพียง 15 – 20 สายพันธุ์เท่านั้น หากมีการวิจัยและพัฒนามากกว่านี้จะทำให้ไทยเป็นผู้นำข้าวเหนือเวียดนาม โดยควรมีกองทุนข้าวที่เกิดจากการเก็บภาษีส่งออกข้าวเพื่อนำรายได้มาทำการ วิจัยและพัฒนาข้าวต่อไปซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทยทำการศึกษาและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนแล้ว นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าข้าวมีความสำคัญกับคนไทยทุกมิติ …