kasetorganic.com
ข้าวโพดฝักอ่อน สร้างรายได้ ดีกว่าการทำนาข้าว ตลาดต้องการสูง
แนะนำการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน สายพันธุ์ที่มีความต้องการสูง อายุเก็บเกี่ยวเร็วกว่าการทำนาข้าว เพิ่มรายได้ ขายได้ราคา ตลาดต้องการสูง ปลูกง่าย เพียง 2 เดือน ก็รวย