kasetorganic.com
ข้าวจีเอ็มระบาดหนักในจีน ผู้เชี่ยวชาญชี้ถึง ผลได้ ผลเสีย - ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
เจ้าหน้าที่จีนยอมรับ มีการลักลอบจำหน่ายข้าวตัดต่อพันธุก …