kasetorganic.com
วิธีทำค้างถั่วฝักยาว เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วฝักยาวต่อไร่
ถั่วฝักยาวเป็นพืชที่ต้องอาศัยค้างเพื่อยึดเกาะพยุงลำต้น ดังนั้นควรมี วิธีทำค้างถั่วฝักยาว โดยการใช้ไม้ไผ่ยาว 2-2.5 เมตร การปักอาจปักแบบกระโจมเข้าหากัน แล้วรวบปลายไม้เข้าหากันหรืออาจจะปักตรงๆ แต่ละต้นก็ได้ หลังปักค้างเสร็จจับเถาถั่วพันรอบไม้ค้างให้เกาะ เพื่อยึดลำต้นต่อไป