kasetorganic.com
พรบ.จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา - ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า …