kaizensingular.com
Quins són els teus lladres d'energia que frenen el teu èxit?
Quan ens despertem cada dia, tenim una quantitat d’energia que és limitada. . Què podem fer per guanyar energia i dedicar-la on realment la volem dedicar?