kafsabiana.com
کفسابی موزاییک
کفسابی موزاییک کفسابی موزاییک با با استفاده از انواع ابزار به روز نظیر استفاده از سنگ های البرز ساب و همچنین فسا و دستگاه های سه فاز و تک فاز انجام می پذیرد. برخی از این ابزار ایتالیایی هستند و برخی دیگر ایرانی