kacprzak.pl
Do notariusza po nakaz zapłaty? - Kacprzak Kowalak - adwokat, radca prawny Poznań
Wydanie nakazu zapłaty należności na drodze sądowej. Postulat o nadania uprawień wydawania nakazów zapłaty.