kacprzak.pl
Odmowa wypłaty odszkodowania z uwagi na brak trwałych następstw na zdrowiu osoby poszkodowanej. - Kacprzak Kowalak - adwokat, radca prawny Poznań
Nie każdy wypadek samochodowy, upadek na chodniku, czy inne nieszczęśliwe zdarzenie powoduje trwałe i nieodwracalne skutki na zdrowiu osoby poszkodowanej. Mimo tego wypadek łączy się dla poszkodowaneg