kabinetsformatie2017.nl
Toegankelijkheid
Er is veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van deze website. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan bekijken. Hiervoor zijn diverse voorzieningen getroffen.