kabinetsformatie2017.nl
Concept-regeerakkoord onderhandelaars VVD, CDA, D66 en ChristenUnie
De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben vanochtend, 9 oktober 2017, onder leiding van informateur Zalm overeenstemming bereikt over een concept-regeerakkoord. De fractievoorzitters leggen dit akkoord vandaag voor aan hun fracties.