kabinetsformatie2017.nl
Wat is de procedure voor de benoeming van bewindslieden?
Op 20 december 2002 heeft de ministerraad een nieuwe procedure vastgesteld voor de benoeming van ministers en staatssecretarissen. De regeling is beschreven in een brief aan het parlement en vervangt eerdere regelingen uit 1978 en 1983.