juridikfronten.org
Statlig utredning om rasistiska symboler presenterad
Den 29 maj gav Utredningen om rasistiska symboler in sitt betänkande “Rasistiska symboler. Praxisgenomgång och analys” (SOU 2019:27) till företrädare för Justitiedepartementet. Betänkan…