juridikfronten.org
Willy Silberstein och Juridikfronten vinner i Högsta domstolen
Idag kom Högsta domstolens dom i målet om det plakat, där medieexperten Willy Silberstein utpekades som “förbrytare”, som en nazist bar vid Nordiska motståndsrörelsens demonstration i G…