juridikfronten.org
Straffbarhetsdenuntiation till nazist om 98 brott
Från och med 1 januari i år gäller en ansvarsbegränsningsregel beträffande brott på massmedias webbplatser. Den innebär att en utgivare slipper allt ansvar för sådana brottsliga inlägg som legat på…