juridikfronten.org
Juridikfrontens föreningsstämma och verksamhetsberättelse
Juridikfronten har denna dag haft ordinarie föreningsstämma. Ny styrelse valdes. Verksamhetsberättelsen, som fastställdes vid mötet, kan nås här: Verksamhetsberättelse för tiden fram till 2013-03-3…