juridikfronten.org
Utmålar sig förtalsanklagade Sverigedemokrater som offer?
Se ett tänkbart svar i kommentaren av “Upplysaren” på denna sida.