jokolo.nl
Eucharistieviering
Jokolo is een jongerenkoor dat zijn eigen liturgie samenstelt. Eens in de vier weken komt de liturgiegroep bijeen om de lezingen door te lezen, erover te praten en vervolgens bijpassende teksten en liederen erbij te zoeken. Hierbij wordt samengewerkt met de voorganger zodat er een mooie thematische mis wordt samengesteld. Onze liturgie kenmerkt zich door een eigen karakter van