jefvandamme.be
Werken aan je lichaam in het Muzenpark
I vestere i de publieke ruimte is ee prioriteit voor schepe va sport Jamel Azaoum e mij. Daarom plaatste we work-out toestelle i het Muze park. Voor jo g e oud, voor i te sieve sporters e amateurs. De ieuwe toestelle worde vergezeld va ee i structiebord waarop uitgelegd wordt welke oefe i ge je ka doe . Ee beetje zoals i de fit ess maar da helemaal gratis. Ik zal er de volge de jare werk va make meer o tspa i gsfaciliteite te voorzie . Op vraag va jo gere zulle we og meer fit esstoestelle plaatse . [...]