jefvandamme.be
Verkeersveiligheid topprioriteit in Molenbeek
Zwakke weggebruikers moete beter beschermd worde i Mole beek. Daarom zulle we va af deze zomer de zo es 30 e schoolomgevi ge beter sig alisere e beveilige . We i vestere reeds structureel i oversteekplaatse , trottoire e paaltjes tege foutparkere . Daar aast zal er de kome de maa de extra geï vesteerd worde i ee betere e zichtbaardere sig alisatie va de zo es 30. Dit zal gepaard gaa met bijkome de verkeersremme de maatregele zoals Berlij se kusse s. Verkeersveiligheid Op 85% va alle Mole beekse wege geldt u al ee zo e 30. E [...]